«اسماعیل منصف» دبیر جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران شد – اخبار سینمای ایران و جهان

پیش‌تر قرار بود فراخوان سیزدهمین دوره جوایز آکادمی در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شود که تا امروز به تعویق افتاد. در دوره دوازدهم مرجان اشرفی‌زاده دبیری جوایز آکادمی را برعهده داشت.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144399/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

به گزارش سینماپرس، در آخرین جلسه هیات مدیره‌ی انجمن فیلم کوتاه که در تاریخ شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، اسماعیل منصف از اعضای باسابقه‌ی ایسفا به عنوان دبیر سیزدهمین دوره‌ی جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران انتخاب شد.
همچنین فراخوان جوایز آکادمی فروردین ماه ۱۴۰۲ منتشر خواهد شد و پس از دریافت فیلم‌های متقاضی، مراسم پایانی طبق تقویم جدید در شهریور ماه برگزار خواهد شد.

سینماپرس: اسماعیل منصف دبیر سیزدهمین دوره‌ی جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران شد.