اختری: اهمیت استفاده از قدرت سینما برای مبارزه با استکبار جهانی در دنیای امروز یک ضرورت انکارناپذیر است/ مدیران فرهنگی سهل انگارانه با هنرهفتم برخورد نکنند – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: حسن اختری دبیرکل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در خصوص ضرورت مبارزه با استکبار جهانی در هنرهفتم گفت: اهمیت استفاده از قدرت سینما برای مبارزه با استکبار جهانی در دنیای امروز یک ضرورت انکارناپذیر است و ما باید از پتانسیل سینما برای نمایاندن چهره واقعی دشمنان به خوبی بهره برداری کنیم.

وی در پایان این گفتگو افزود: شهادتین ما نفی هر نوع استکبار است. بنابراین اگر بخواهیم به عنوان یک مسلمان ساده شهادتین گو هم باشیم مساوی است با به خطر انداختن منافع نامشروع دولت های مستکبر از جمله آمریکا؛ مسئولان فرهنگی باید با درایت و هوشمندی به این مسأله توجه کنند و اجازه ندهند تا مستکبران بیش از این بتوانند به خواسته های شوم شان برسند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141680/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

وی در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: استکبارستیزی در سینمای ما همواره مغفول واقع شده و به آن کمتر توجه شده است. وظیفه مدیران و سیاست گذاران فرهنگی و سینمایی این است که به این مقوله بسیار مهم توجه ویژه داشته باشند و واقعیت های استکبار جهانی را به درستی در افکار عمومی تفهیم کنند.

این کارشناس فرهنگی تأکید کرد: دنیای امروز دنیای پنجه در پنجه انداختن و برخورد سخت با دشمنان نیست؛ ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم و شکل جنگ در این زمان از سخت افزاری به نرم افزاری تغییر کرده و البته گاهی به صورت ترکیبی نیز دیده می شود.

وی ادامه داد: این یک واقعیت است و ما نباید غیر از آن فکر کنیم و سهل انگارانه با مسائل برخورد کنیم و خودمان را فریب بدهیم؛ من امیدوارم مدیران فرهنگی و سینمایی تدبیری اتخاذ کنند تا مبحث مهم استکبارستیزی بیش از پیش در سینما مورد توجه قرار بگیرد.

اختری در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه مستکبر با روحیه ای استکباری که دارد منافعش را در تضعیف دولت و ملت های دیگر می بیند اظهار داشت: ما نباید اجازه دهیم مستکبران نظرات خود را به ما تحمیل کنند. آن ها این را برای خود مشروع می دانند که دست از سر ملت ایران و سایر ملت های آزادی خواه دنیا برندارند و ما باید با تولیدات فرهنگی و سینمایی خودمان با آن ها و این روحیه شان به مقابله برخیزیم.

اختری خاطرنشان کرد: بحث آگاهی بخشی در سینما باید به عنوان محور کاری مدیران سینمایی قرار بگیرد و این مسأله حتی می تواند باعث آگاهی افکار عمومی در خود کشور آمریکا به عنوان یک کشور استکباری شود؛ ما اگر بتوانیم فیلم های خوبی را تولید کنیم علاوه بر جامعه خود و همسایگان و جهان اسلام می توانیم آن را در دنیا پخش کنیم تا سایر مردم دنیا نیز از دسیسه ها و نقشه های شوم مستکبران آگاه شوند.