آشوب سنتی نیاز به جمعیت دارد ولی آشوب‌های مجازی نیاز به خوراک رسانه‌ای دارند – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی با حضور در ویژه برنامه جهان آرا با موضوع «بررسی آشوب‌های اخیر در کشور»، ضمن اشاره به وقایع فتنه ۸۸ و مقایسه آشوب‌های اخیر کشور با سال ۸۸ گفت: از ابتدای انقلاب بحث تقلب در انتخابات مطرح میشد ولی سال ۸۸ مردم باور کردند چون رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام، رئیس مجلس خبرگان و نخست وزیر امام آن ادعای تقلب را داشتند. با این حال در آن سال صدها هزار نفر به خیابان آمدند ولی امسال در تهران ۱۳ میلیونی، می‌بینیم که نهایتا ۲ هزار نفر به خیابان آمده‌اند.

وی ادامه داد: آشوب سنتی نیاز به جمعیت دارد ولی آشوب‌های مجازی نیاز به خوراک رسانه‌ای دارند. فلذا می‌بینیم که نوع جنگ، جنگ رسانه‌ای است و خط اصلی فتنه و آشوب خیابان نیست، بلکه خط اصلی فتنه در فضای مجازی است.

مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی افزود: این فتنه مجازی است و فتنه‌گران به رسانه و شبکه‌های اجتماعی نیاز دارند تا روایت‌سازی کنند در حالیکه واقعیت آن نیست. برخی‌ها بر اساس هیجان یا ناراحتی با آشوب همراهی می‌کنند اما پس از آن هشیار می‌شوند و می‌بیند چه کارهایی مرتکب شده است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141690/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9

سینماپرس: مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی گفت: آشوب سنتی نیاز به جمعیت دارد ولی آشوب‌های مجازی نیاز به خوراک رسانه‌ای دارند. لذا می‌بینیم که نوع جنگ، جنگ رسانه‌ای است و خط اصلی فتنه و آشوب خیابان نیست، بلکه خط اصلی فتنه در فضای مجازی است.